• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Joaquín Collado

La dansa esportiva és el punt de partida que Joaquín Collado utilitza per esborronar els límits dels cos. Mentre assaja Hacia un sol negro, Collado ens parla de les teles que va deixar a la intempèrie perquè mutessin de color, de la monstruositat, de com expandir la idea de ballarí contemporani i del cultiu de xampinyons al seu poble de Villamalea. Allà és on ha creat un festival de dansa anomenat Paisaje.