• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Constel·lacions del Mercat

Universos particulars al voltant d’un creador o col·lectiu de creadors per fer una immersió a la seva creació i trajectòria. Una Constel·lació situa l’artista en un mapa de relacions, és una aproximació al seu univers particular per alhora fer visibles els seus vincles.

en dia

Cada constel·lació ha estat pensada amb l’artista, treballant conjuntament la selecció de peces que es presenten, els artistes convidats que comparteixen mirades comuns i la programació expandida en paral·lel a les obres presentades.