• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Presentació

El Mercat de les Flors - Casa de la Dansa  és una estructura pública d’arts escèniques que acull, difon i impulsa projectes entorn la dansa, el cos i el moviment en tota la seva diversitat de creació contemporània. La seva missió és la difusió, la creació i la transmissió de la dansa. Més enllà de l’edifici i la programació, el Mercat de les Flors és un lloc singular al servei de la dansa, els artistes i la comunitat.  Exerceix un rol essencial de mediador i coordinador de projectes a nivell local, nacional i internacional. Treballa en xarxa teixint complicitats per a la divulgació i l’accés al coneixement artístic i cultural.