• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

El Graner Centre de Creació

El Graner és un centre creació i aprofundiment del llenguatge del cos i del moviment. Emmarcat dins el programa Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona, compta amb la gestió del Mercat de les Flors, en col·laboració amb l’APDC i l’ACPDC.

Situat al Barri de La Marina del Port Vell, ocupa una antiga fàbrica de bombetes de mil metres quadrats, en els quals es combinen espais de treball (estudis i oficines) i espais per a la vida quotidiana (cuina, terrassa, espais de descans i lavabos). En aquest sentit, el Graner funciona com un espai públic que genera recursos per a la creació però que al mateix temps és també una casa, una llar que acull a totes les persones que hi treballen. Això fa possible que tant les i els artistes com l’equip de gestió es considerin ‘habitants’ d’aquesta fàbrica.

El Graner és un centre de creació de dansa que promou i acompanya processos de recerca i creació artística que investiguen al voltant del cos, el moviment i el llenguatge coreogràfic. El nostre principal eix de treball és el suport a la comunitat artística, creant espais de cura i trobada per a l’experimentació i la innovació i proporcionant les eines necessàries per a la professionalització del sector. Des de la pràctica artística, també impulsem programes en relació amb el territori i la comunitat educativa, en els quals el movi-ment i la dansa funcionen com a motor d’acció i pensament. Ens agrada veure el Graner com un ecosistema viu en el qual conviuen diversos agents per ajudar a germinar i fer créixer els nous llenguatges coreogràfics del present i del futur.

Molts dels projectes que acompanyem es vehiculen a través de laboratoris participatius que són pro-cés i resultat al mateix temps, subratllant així la importància i el valor artístic de les metodologies i de la recerca que emergeixen del llenguatge del moviment i de les derives  del cos. Volem potenciar els contextos de transmissió per  fer visibles espais de possibilitats en els quals emergeixin  preguntes, s’obrin nous diàlegs i es comparteixin sensibilitats creatives.