• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Aerowaves

Aerowaves és una plataforma de promoció de la dansa emergent a Europa formada per una xarxa de 44 socis de 33 països europeus. Després d’una convocatòria de projectes, la xarxa selecciona 20 coreògrafs del material de vídeo rebut. Durant el festival Spring Forward, els artistes seleccionats pels membres d’Aerowaves es presenten a programadors d’arreu del món.

Aerowaves també contribueix al desenvolupament de l’escriptura i la crítica de dansa de qualitat a través de la Springback Academy des del 2014. Els seus graduats alimenten la redacció de Springback Magazine
(des del 2018), una revista que cultiva un discurs i una comunicació reflexius en principi, vius en la presentació, accessibles a la pràctica i independents d’esperit.