• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Aerowaves

Aerowaves és un centre de descobriment de la dansa a Europa que identifica les obres més prometedores d’artistes emergents de dansa i la promociona a través d’actuacions transfrontereres. La xarxa d’Aerowaves, que compta amb socis de 33 països, permet a aquests coreògrafs més joves portar la nova dansa a un nou públic.