• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

0-5 Bressol i Infantil 23/24

Propostes cuidades i brodades des de la consciència de donar espai a l’infant en les seves primeres aproximacions a la dansa, amb el programa Zeroacinc-elPetit