• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Xarxes internacionals on participem


CIRCUSNEXT

Plataforma de festivals, cases de creació i teatres de disset països d’Europa que tenen l’objectiu de donar suport i visibilitat a artistes de circ emergents i singulars que, durant dos anys, desenvolupen i capitanegen un projecte artístic amb la intenció de transformar les estratègies de tot l’equip involucrat. El Mercat de les Flors juntament amb la Central del Circ van de la mà com a socis en aquesta xarxa


AEROWAVES

Xarxa de coneixement i impuls a la dansa que, des de 1996, tria una vintena d’artistes joves per trobar-se i ser programats als teatres dels socis al llarg de la temporada. Amb el suport de la plataforma Creative Europe.


EDN (EUROPEAN DANCEHOUSE NET)

Xarxa de cases de la dansa europees que comparteixen la visió d’un espai cultural i creatiu sense fronteres. El seu treball s’orienta a la promoció d’intercanvis artístics i en proposar accions per fer més sostenible i robust el sector de la dansa. El Mercat de les Flors és membre actiu de la xarxa i ha estat en una de les darrere trobades internacionals organitzades per EDN.