• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Red de Teatros

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública és una associació cultural sense ànim de lucre constituida el febrer de l’any 2000, en conveni de col·laboració amb l’INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), Ministerio de Educación Cultura y Deportes. Es tracta d’espais d’exhibició d’arts escèniques de titularitat pública de tot el territori nacional. Dins d’aquesta xifra s’inclouen els principals teatres i auditoris del país. A més de 12 xarxes i circuits d’arts escèniques de les comunitats autònomes i provincials que a la vegada aglutinen els seus espais dependents. És per això que La Red reuneix més de 700 espais d’exhibició públics.