• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Constel·lacions, cicles i festivals 2019-20

Universos particulars al voltant d’un creador o col·lectiu de creadors per fer una immersió a la seva creació i trajectòria. Una Constel·lació situa l’artista en un mapa de relacions, és una aproximació al seu univers particular per alhora fer visibles els seus vincles.

Cada constel·lació ha estat pensada amb l’artista, treballant conjuntament la selecció de peces que es presenten, els artistes convidats que comparteixen mirades comuns i la programació expandida en paral·lel a les obres presentades.

Durant la constel·lació es desplegarà una programació paral·lela als espectacles amb conferències, pel·lícules i activitats teòriques i pràctiques. Veure la Programació Expandida.