• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube

EUROPE BEYOND ACCESS

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A COPRODUCCIONS

INTRODUCCIÓ

Europe Beyond Access és el projecte internacional més important que dona suport a artistes sords/es o amb diversitat funcional, amb l’objectiu de trencar els sostres de vidre que existeixen tant a la dansa contemporània com al teatre. El projecte va començar el 2018, i el 2024 comença la segona edició, novament cofinançada pel programa Europa Creativa de la Unió Europea. Durarà fins al 2027.

El nou programa preveu:

 • encarregar i presentar desenes de noves obres de dansa i teatre creades per artistes amb diversitat funcional. Es coproduiran tres grans peces internacionals que s’uniran a 19 altres creacions encarregades pels socis, i a unes 20 presentacions d’obres ja existents, presentades en 10 països.
 • donar suport a artistes sords/es amb diversitat funcional per tal d’internacionalitzar les seves pràctiques artístiques innovadores i reduir l’aïllament geogràfic i artístic que sovint experimenten els i les artistes amb diversitat funcional. Centenars d’artistes d’arreu d’Europa participaran en residències, tallers i laboratoris artístics internacionals.
 • desenvolupar eines i millorar la comprensió de l’accessibilitat en el món de les arts escèniques en general, compartint la convicció que el sector cultural europeu ha de reduir urgentment les barreres experimentades pels i les artistes sords o amb diversitat funcional.

Europe Beyond Access és un projecte gestionat per 10 organitzacions culturals europees de prestigi, que juntes conformen el Consorci EBA.

No som organitzacions especialitzades en Arts i Diversitat Funcional. Tenim molt a aprendre si volem esdevenir institucions culturals veritablement accessibles. Durant els quatre anys de l’EBA, aprendrem dels/de les expert/es i els uns dels altres, millorant les nostres pròpies pràctiques i compartint el que aprenem amb el sector cultural més ampli.

El que ja sabem és que, artísticament, estem impressionades per l’actual generació d’artistes escènics/ques sords/es o amb diversitat funcional, que estan creant obres innovadores i de gran excel·lència. A través de l’EBA, donarem suport a aquests/es artistes i difondrem les seves obres a nivell nacional i internacional.

Per a més informació sobre Europe Beyond Access, podeu consultar la pàgina web del projecte, i subscriure-us al butlletí a europebeyondaccess.com 


 • Presentació projecte internacional EBA (LLSC)

 • Convocatòria oberta coproduccions (LLSC)


CONVOCATÒRIA PER A COPRODUCCIONS EUROPE BEYOND ACCESS

Ets un/a artista sord o amb diversitat funcional, establert/a a Europa amb passió per la dansa, la coreografia o el moviment?

Tens experiència liderant un procés artístic?

Europe Beyond Access (EBA) et convida a sol·licitar suport de coproducció per fer realitat la teva visió artística.

Les sol·licituds estan ara obertes per a artistes sords/es o amb diversitat funcional europeus/as , que busquen co-productors/es per a una nova creació artística basada en pràctiques de dansa, coreografia o moviment.

Volem donar suport als i les artistes per a realitzar treballs més ambiciosos i innovadors.

QUÈ OFERIM?

Oferim un suport de coproducció d’entre 15.000 € i 40.000 € per a cada projecte.

Oferim l’oportunitat de realitzar presentacions públiques en dos o més espais, sales o festivals de les entitats sòcies d’EBA.

La data límit per a les sol·licituds a la primera fase del procés de selecció és el 19 de maig de 2024.

Després d’aquesta data, en una segona fase, els projectes preseleccionats tindran un parell de mesos per desenvolupar idees i engegar converses amb els diferents socis d’EBA, per tal de presentar una sol·licitud més detallada al setembre de 2024.

Es donarà suport a un mínim de tres noves produccions o projectes artístics.

QUI POT SOL·LICITAR?

Si et defineixes com a persona sorda o amb diversitat funcional, ets seleccionable i t’hi pots presentar.

Les coproduccions EBA han de ser liderades per un/a o més artistes sords/es o amb diversitat funcional. També s’acceptaran candidatures liderades per col·lectius que inclouen artistes amb diversitat funcional o sordesa en posicions de lideratge igualitàries.

La sol·licitud ha de ser feta per l’artista o artistes líders amb sordesa o diversitat funcional, o bé per aquells/es que treballen col·lectivament.

Els i les artistes líders han de tenir experiència prèvia realitzant treballs de creació, ja sigui en contextos locals, nacionals o internacionals.

Les propostes poden provenir d’artistes independents, amb o sense productor/a o suport de producció, o bé poden provenir d’artistes que actualment treballen dins de companyies estables.

Estem oberts/es a rebre propostes de projectes que ja tinguin, o tinguin previst tenir, altres co-productors o suport d’altres fons. Us preguntarem sobre això en el procés de sol·licitud.

Els i les artistes han de ser residents en un dels països de la Unió Europea, o en qualsevol dels següents països: Albània, Armènia, Bòsnia i Hercegovina, Geòrgia, Islàndia, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia, Suïssa, Turquia, Tunísia, Regne Unit o Ucraïna.

QUÈ BUSQUEM?

 • Volem donar suport als i les artistes per a realitzar treballs més ambiciosos i innovadors. Podria ser per exemple una primera producció internacional o un projecte que inclogui més col·laboradors/es. No obstant això, les propostes han de ser viables i constituir un pas lògic dins de la vostra pràctica o trajectòria.
 • Busquem obres noves que puguin ser presentades a dos o més espais o festivals dels nostres socis. Som flexibles en com es presentaran les obres, però han de poder ser mostrades en diferents ubicacions.
 • Prioritzem projectes innovadors, liderats artísticament per artistes sords/es o amb diversitat funcional, i vinculats amb la pràctica de dansa, coreografia o moviment, o bé propostes interdisciplinàries que explorin el cos i el moviment.
 • Ens interessen tant els projectes presentats en un escenari com en formats alternatius, com ara pel·lícules, instal·lacions o creacions site-specific.
 • Busquem projectes de màxima qualitat artística.

Les idees i projectes objectes de la sol·licitud poden trobar-se en qualsevol etapa de desenvolupament, tot i que no s’acceptaran projectes ja en etapa de producció.

Disposem de dos documents separats per proporcionar-vos més informació: la Convocatòria Oberta i la Guia de Sol·licitud de Coproduccions EBA.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la plataforma específica, on es pot aplicar per escrit, per gravació d’àudio o en llengua de signes a través de vídeo.

Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria a la pàgina web: europebeyondaccess.com 

Estàs interessat a sol·licitar suport per a una coproducció? T’agradaria entendre millor el procés de la convocatòria oberta? Consulta el webinar informatiu que va tenir lloc el 4 d’abril de 2024, a les 15 h.


Europe Beyond Access està cofinançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea.
Les opinions i punts de vista expressats només comprometen al seu(s) autor(és) i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o els de l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni la EACEA poden ser considerats responsables d’elles.