• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

CircusNext

El Mercat, juntament amb La Central del Circ, van de la mà com a socis en la xarxa CIRCUSNEXT, única plataforma dedicada al circ contemporani que rep el suport de la Unió Europea