• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Artistes residents i associats

Des del Mercat apostem per donar suport als artistes, acompanyant-los, facilitant-los temps i espai per crear, i visibilitzant-los a través de xarxes internacionals

La Fundació Banc Sabadell FBS col·labora amb el programa d’artistes associats i residents del Mercat de les Flors.