• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Projectes educatius en col·laboració

L’escena actual és tan diversa com cadascun del seus creadors que ens proposen experiències úniques, físiques i traslladades a la pell. Volem apropar els alumnes a aquestes perspectives del fet artístic, des de fora de les aules a través de les obres portades a l’escenari, i alhora introduir la creació d’autor dins dels centres escolars amb projectes consolidats on els joves de secundària participen de processos de creació i experimentació a l’aula.

Amb aquesta doble via juguem amb pedagogies d’acció que considerem cabdals per a l’ensenyament i la dansa en el seu dia a dia. Situem la creació com a part d’un programa global que també dona altres recursos als mestres mitjançant tallers de cos, formació permanent o maletes d’eines per introduir la dansa a l’aula.