• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Convocatòria per a artistes i companyies de circ: “Explosió de circ”

El Mercat de les Flors, com a cap de mesura responsable de l’activitat de difusió del Pla d’Impuls del Circ, Explosió de Circ, obre la convocatòria per a la selecció d’espectacles i propostes de formació de públics de circ per a l’any 2024.

Els objectius d’Explosió de Circ, mesura del segon Pla d’Impuls del Circ dissenyat per l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), són promoure la circulació d’obres de circ contemporani a Catalunya, facilitar el contacte i el coneixement amb els públics del territori i generar dinàmiques de programació sostenibles i continuades en el temps. Així doncs, Explosió de Circ vol contribuir a facilitar i encoratjar a la programació de circ contemporani arreu del territori català i vol beneficiar companyies i artistes amb seu a Catalunya.

El Mercat de les Flors, com a coordinador de la mesura del 2024 al 2026, promourà l’increment de la programació d’espectacles de circ i activitats de públics per part d’equipaments escènics E3 i Ajuntaments d’arreu del territori català. Aquesta programació el 2024 tindrà lloc de l’abril al desembre.

Les edicions 2025 i 2026 tindran la seva corresponent convocatòria.

Explosió de Circ està oberta a propostes d’espectacles de petit, mitjà i gran format, ja sigui de sala, carrer o carpa. A més vol promoure accions de públics. Poden presentar activitats de públics artistes i companyies, però també altres entitats, sempre que es tracti d’activitats relacionades amb el circ. Les propostes de públics es poden dur a terme de manera paral·lela a la proposta artística d’artistes i companyies o també de manera independent.

La convocatòria es tancarà el dia 8 de febrer de 2024 a les 14:00h

Les BASES de la convocatòria es poden consultar aquí