• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Oferta de treball CAP DE COMUNICACIÓ

Denominació del lloc: CAP DE COMUNICACIÓ
Condicionant: Promoció interna
Tipologia: TÈCNIC SUPERIOR (A1)
Data d’incorporació: A la finalització del procés selectiu
Jornada laboral: Plena dedicació (40 hores setmanals)
Data de publicació: 16 de maig de 2023
Data límit presentació candidatures: 30 de maig de 2023 a les 23:59h.
Contacte: rrhh@mercatflors.cat

Documents:

Bases de l’oferta

Formulari

Relació provisional d’admesos i exclosos

Relació definitiva d’admesos i exclosos

Informe valoració de mèrits

Convocatòria entrevista i constitució tribunal

Informe valoració de memòria i entrevista