• Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube

Map to the Stars

La nova eina digital del Mercat de les Flors per dur la dansa a les escoles

A partir del curs 2019-2020, el Mercat de les Flors posa a disposició de tota la comunitat educativa, i gratuïtament, aquesta aplicació per a tauletes i telèfons intel·ligents, fruit de la col·laboració amb entitats culturals europees.

El mestre hi trobarà propostes didàctiques (amb jocs i vídeos explicatius per fer moure els alumnes, ajudar-los a concentrar i relaxar-se) vinculades a diverses àrees de coneixement acadèmiques i que potencien el coneixement del cos i la creativitat. A més, Map to the Stars també promou l’intercanvi entre les escoles d’aquí i les de França, Itàlia i els Països Baixos que participen en el projecte.

Map to the Stars està adreçada als mestres de primària i de totes les especialitats, sense necessitat de tenir coneixements previs de dansa. Tanmateix, el Mercat de les Flors organitza seminaris gratuïts de 5 hores per aprofundir i acompanyar el mestre en l’ús d’aquesta eina digital.

Per descarregar l’aplicació o consultar les dates del proper seminari, només cal enviar un missatge als serveis educatius del Mercat de les Flors: aulaicreacio@mercatflors.cat.


Com funciona Map to the Stars?

 

 • Descàrrega i entrada

Map to the Stars està disponible per a Android i iOS, i es pot descarregar a les plataformes de Google Play i App Store.

Prèviament, cal omplir un formulari que us facilitaran els serveis pedagògics del Mercat de les Flors, amb les dades de la vostra escola i del grup classe amb el qual voleu entrar a l’aplicació. Això generarà un perfil privat, amb un usuari i contrasenya, que haureu de fer servir el primer cop que entreu a l’aplicació.

 

 • Funcionament

Un cop dins de Map to the Stars, podreu navegar per les diferents propostes didàctiques, que estan endreçades per temàtica (art, geografia, matemàtiques…), per durada (curta, mitjana i llarga) i per complexitat (baixa, mitjana i alta). També es pot consultar el llistat complert de totes les activitats.

Totes les propostes es poden fer de manera aïllada, si bé n’hi ha algunes amb el mateix títol i un número al final que estan vinculades i s’aconsella fer en l’ordre pautat.

 

 • Què conté cada proposta didàctica

Cada proposta es divideix en 3 parts, precedides d’una presentació amb els objectius d’aprenentatge i les característiques de l’activitat:

 1. L’escalfament posa les bases dinàmiques de l’exercici.
 2. L’exercici principal s’estructura en diverses parts i conté vídeos explicatius i una roda per jugar.
 3. La relaxació recull l’energia del grup.

Un cop acabat aquest recorregut, hi ha preparades dues activitats de tancament que es poden fer consecutivament:

 1. Un repte a fer o enviar a un altre grup.
 2. Les reflexions sobre l’activitat que s’ha dut a terme i que serveixen perquè els infants siguin responsables del seu aprenentatge. El mestre també pot utilitzar aquestes reflexions per avaluar l’activitat.

 

 • Durada de les propostes

Cada proposta té una durada estimada, si bé cada mestre és lliure d’aturar-se en aquella part que consideri oportuna, ja sigui perquè la troba més interessant o perquè li requereix una mica més d’esforç, de manera que una sola proposta didàctica pot desdoblar-se en diverses sessions. Així mateix, cada proposta és un treball d’exploració que permet tornar-hi tantes vegades com es desitgi.

També hi ha algunes propostes especialment curtes, anomenades Pop-up, que duren al voltant de 15 minuts i tenen per finalitat inserir-se en altres activitats, ja sigui prèviament a una proposta didàctica llarga de Map to the Stars o bé dins les activitats acadèmiques regulars de l’escola per posar-los en contacte amb el seu cos, estimular la imaginació o simplement canviar l’energia del grup. Per això, aquestes activitats més curtes no plantegen reptes ni reflexions.

 

 • Els reptes, la galeria i el mapa

Cada proposta didàctica conté un repte que resumeix l’activitat i es pot proposar a un altre grup: que el gravi o el fotografiï i els l’enviï. D’aquesta manera, s’estimula l’intercanvi entre escoles, la comunicació i l’interès mutu.

Des de la pantalla principal de l’aplicació es pot accedir a un mapa i a una galeria. El mapa mostra tots els perfils dels usuaris amb la seva localització real. A la galeria s’hi guarden tots els reptes que hagin estat gravats o fotografiats, amb l’autor i la data de creació.

 

 • Maleta d’eines i glossari

Abans de començar, a la pantalla principal hi trobareu una maleta d’eines que us dona les guies del treball corporal que proposa Map to the Stars, i que no són altres que les que facilita la dansa.

Així mateix, des de l’interior de qualsevol proposta, es pot accedir a un glossari a través de la icona de llibre que trobareu a la part superior dreta, amb tots aquells termes que són específics a la dansa i poden resultar estranys en començar a treballar-hi.

 

 • Drets d’imatge

L’ús de Map to the Stars està restringit a l’àmbit escolar. Com a tal, alhora d’enviar un repte que impliqui gravar o fotografiar els infants, serà necessari tenir una autorització signada pels pares o tutors respecte a l’ús dels drets d’imatge.

 

 • Per saber-ne més

El Mercat de les Flors organitza seminaris gratuïts de 5 hores (dividits en dos dies entre setmana o en un sol dia de cap de setmana) per aprofundir i acompanyar el mestre en l’ús d’aquesta eina digital. Podeu consultar els serveis educatius per conèixer les dates del proper seminari.

aulaicreacio@mercatflors.catVols saber com es va crear?

El treball de Map to the Stars va iniciar-se al setembre de 2017 amb representants d’Il Museo dei Bambini de Roma, el Ballet National de Marseille, el centre de creació ICK d’Amsterdam i el Mercat de les Flors de Barcelona, sota la direcció artística general d’Eric Minh Cuong Castain. Map to the Stars té la voluntat d’oferir eines educatives i participatives entorn al moviment corporal per col·locar el cos en relació als àmbits temàtics escolars i així ampliar les possibilitats expressives dels nens i nenes.

Al llarg del procés de treball del projecte Map to the Stars s’ha passat per diferents etapes: de la primera que tenia a veure amb la clarificació d’objectiu i la creació de paràmetres possibles, a la definició de l’aplicació i finalment la seva realització.

El Mercat de les Flors, com a soci del projecte, ha estat compartint totes aquestes fases amb mestres vinculats al seu entorn. Primer, merament com a consellers als que s’anaven explicant els passos que se seguien, després contrastant l’aspecte pedagògic de l’aplicació i, finalment, en la darrera fase, participant activament en les proves que calia fer.

Com cada soci del projecte Map to the Stars, el Mercat de les Flors havia de fer proves en escoles per verificar el funcionament de l’aplicació i que s’assolissin els objectius. Això, a Barcelona i el seu entorn, es va començar a fer el mes de gener de 2019, amb 4 escoles involucrades i un total de 150 infants.

Les escoles van ser Mil·lenari de Cardedeu, Els Alocs de Vilassar de Dalt i Els Pins i Jacint Verdaguer de Barcelona. Les tres primeres ja tenien un contacte anterior amb el Mercat de les Flors, i els seus mestres havien participat de les activitats de formació que ofereix el teatre. Per a l’escola Jacint Verdaguer era el primer contacte amb el Mercat de les Flors i pels seus alumnes i per a alguns mestres representava el primer contacte amb el món de la dansa, la qual cosa feia que la recepció que fessin de la proposta de Map to the Stars tindria un valor especialment net.

En cadascuna d’elles es va treballar amb els alumnes de 3r o 4t de primària i els mestres de música, dansa (en el cas que n’hi hagués) i els seus tutors. Tots ells tenien un qüestionari per emplenar després de cada sessió i així recollir la informació sobre el funcionament i la resposta dels alumnes. Així mateix, en la majoria de sessions que es van dur a terme en aquestes escoles també hi va assistir algun representant del Mercat de les Flors per avaluar i prendre nota d’aquestes proves. Una altra manera de recavar informació ha estat a través de trobades amb tots els mestres involucrats al Mercat de les Flors, on la conversa entre ells era un intercanvi d’informació, referències i estratègies molt útil per a totes les parts.

Ha estat, per tant, un procés d’aprenentatge compartit, una manera de refermar i crear noves complicitats del Mercat de les Flors amb el seu entorn escolar, i d’apropar la dansa a les escoles a través d’un projecte experimental que ja està arribant a la recta final de la seva realització. I que, cal dir-ho, serà el fruit de l’esforç compartit de tots els que hi han participat i el suport dels mestres que sempre ens han encoratjat a continuar.

En aquest web de Map to the Stars (https://www.maptothestars.eu/) hi trobareu informació sobre el desenvolupament de l’app per a dispositius mòbils (telèfons i tauletes) adreçada als nens i nenes en l’àmbit escolar, així com sobre les diverses institucions i professionals implicats en el projecte.