• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Map to the Stars: Complicitats a les escoles, pistes per al projecte

Map to the Stars: Complicitats a les escoles, pistes per al projecte

Al llarg del procés de treball del projecte Map to the Stars s’ha passat per diferents etapes: de la primera que tenia a veure amb la clarificació d’objectiu i la creació de paràmetres possibles, a la definició de l’aplicació i finalment la seva realització.

El Mercat de les Flors, com a soci del projecte, ha estat compartint totes aquestes fases amb mestres vinculats al seu entorn. Primer, merament com a consellers als que s’anaven explicant els passos que se seguien, després contrastant l’aspecte pedagògic de l’aplicació i, finalment, en la darrera fase, participant activament en les proves que calia fer.

Com cada soci del projecte Map to the Stars, el Mercat de les Flors havia de fer proves en escoles per verificar el funcionament de l’aplicació i que s’assolissin els objectius. Això, a Barcelona i el seu entorn, es va començar a fer el mes de gener de 2019, amb 4 escoles involucrades i un total de 150 infants.

Les escoles van ser Mil·lenari de Cardedeu, Els Alocs de Vilassar de Dalt i Els Pins i Jacint Verdaguer de Barcelona. Les tres primeres ja tenien un contacte anterior amb el Mercat de les Flors, i els seus mestres havien participat de les activitats de formació que ofereix el teatre. Per a l’escola Jacint Verdaguer era el primer contacte amb el Mercat de les Flors i pels seus alumnes i per a alguns mestres representava e primer contacte amb el món de la dansa, la qual cosa feia que la recepció que fessin de la proposta de Map to the Stars tindria un valor especialment net.

En cadascuna d’elles es va treballar amb els alumnes de 3r o 4t de primària i els mestres de música, dansa (en el cas que n’hi hagués) i els seus tutors. Tots ells tenien un qüestionari per emplenar després de cada sessió i així recollir la informació sobre el funcionament i la resposta dels alumnes. Així mateix, en la majoria de sessions que es van dur a terme en aquestes escoles també hi va assistir algun representant del Mercat de les Flors per avaluar i prendre nota d’aquestes proves. Una altra manera de recavar informació ha estat a través de trobades amb tots els mestres involucrats al Mercat de les Flors, on la conversa entre ells era un intercanvi d’informació, referències i estratègies molt útil per a totes les parts.

Ha estat, per tant, un procés d’aprenentatge compartit, una manera de refermar i crear noves complicitats del Mercat de les Flors amb el seu entorn escolar, i d’apropar la dansa a les escoles a través d’un projecte experimental que ja està arribant a la recta final de la seva realització. I que, cal dir-ho, serà el fruit de l’esforç compartit de tots els que hi han participat i el suport dels mestres que sempre ens han encoratjat a continuar.

Map to the Stars és el projecte europeu creat amb la complicitat d’escoles locals i amb socis de França, Itàlia i Holanda, que el Mercat de les Flors posarà a disposició de tota la comunitat educativa a partir del curs vinent.