• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Performances de la mirada 1: Conferències

Performances de la mirada 1: Conferències

 

En el marc de la primera edició de Performances de la miradataller d’espectadors del Mercat de les Flors al llarg de la temporada 2013-14, es van realitzar sis conferències a càrrec de professionals de llarga trajectòria amb la intenció de facilitar la comprensió i enriquir la contextualització de les obres que s’anaven a veure.

Aquest taller constava de diverses activitats (visites d’espais de creació, assistència a assajos, trobades amb creadors i gestors artístics, tallers de moviment, i aquestes mateixes conferències) com un acompanyament als espectacles de les companyies catalanes associades al Mercat de les Flors durant aquella temporada: Baró d’Evel Cirk Cie., Escarlata Circus, loscorderos.scp, cia. Mudances-Àngels Margarit, Sonia Sánchez, Joan Català, i Mal Pelo.

Roberto Fratini (dramaturg i teòric de la dansa), Jordi Jané (periodista i crític de circ), Carlota Subirós (directora d’escena), José Antonio Sánchez (investigador de les arts escèniques contemporànies), Eulàlia Bosch (filòsofa) i Pedro G. Romero (assagista i expert en flamenc) van reflexionar des de diferents punts de vista, i sempre molt a prop de l’experiència de l’espectador, entorn a alguna temàtica relacionada amb l’espectacle al qual s’assistia posteriorment.

El contingut de les conferències són, per tant, diferents aproximacions a la creació escènica contemporània dels darrers anys, amb referències inevitables a creadors i teòrics d’arreu del món que han deixat la seva petja tant en la creació com en la mirada dels espectadors a Catalunya.

Per això, a posteriori vam valorar que aquelles conferències tenien un interès que transcendia el marc concret de l’activitat que les va generar i els espectacles als quals feien referència. Les aproximacions teòriques, les experiències personals, els pensaments transversals que aquests conferenciants van aportar poden ser d’interès per a un públic més ampli que vulgui aproximar-se i aprofundir en l’escena contemporània del país.

Hem optat, a l’hora de publicar-ho, per deixar-ho de la manera més propera possible a l’exposició oral, per no perdre la naturalitat i la personalitat en què cada ponent va exposar les seves reflexions. Hem mantingut, també, alguns dels intercanvis d’impressions amb espectadors que ens han semblat significatius.

 

Agost Produccions, coordinadors del Taller d’espectadors

 

Consulta les conferències:

Performances de la mirada. L’estatut del nou espectador. Per Roberto Fratini

Baró d’Evel: l’herència i la conquesta. Per Jordi Jané, en conversa amb Jordi Aspa i Bet Miralta (Escarlata Circus)

Territori Mal Pelo. Per Carlota Subirós, en conversa amb Pep Ramis (Mal Pelo)

Danza contemporánea. Historia(s) de un espectador. Per José Antonio Sánchez

¿Puede el flamenco ser una danza moderna? Per Pedro G. Romero

Àngels Margarit: arquitectura vegetal i altres capricis. Per Eulàlia Bosch

 

També pots descarregar aquí el recull integral.

 

Edició: Agost ProduccionsMercat de les Flors

Amb el suport de:

cultura_bn_h3