• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Converses post-funció

En acabar la funció, el Mercat convida alguns dels coreògrafs de la temporada a compartir i conversar una estona amb el seu públic. A cada sessió s’activarà un joc dialèctic diferent, una pauta de conversa, amb l’objectiu de parlar sobre l’espectacle que s’ha vist d’una forma distesa, tot propiciant més interrelació entre el públic.