De torres y alfileres, por Roberto Fratini

Integrando más “cuerpos operadores” a este programa de ingeniería efímera, Jordi Galí ha articulado ulteriormente la hipótesis inicial de componer el equilibrio a partir de la yuxtaposiciones y combinaciones de diferentes desequilibrios

‘Cor i ment fets cos’, per Quim Noguero

Amb més de cinquanta anys de professió a l’espatlla i una trajectòria brillant, Cesc Gelabert s’atura en peces com Framing Time a prendre les mides de cada d’un dels seus instruments (el cos, el cor i la ment, però també el temps i l’espai, la música i la llum, tan pertinents en aquest peça per al Baryshnikov Arts Center de Nova York)