‘Els fil(l)s de la ballarina’, per Joaquim Noguero

Sònia Gómez - Dancers, un projecte de transmissió

“Sònia Gómez parteix de la idea de llocs de frontera, en contextos polítics, per dur la reflexió al domini del teatre (en el sentit ampli de les arts escèniques). Hi ha en les seves propostes una «doble exposició» que comporta simultàniament «estar present» i «ser representat», la qual cosa tant és vàlida per a l’artista […]