• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Aprovat el Pressupost del Consorci Mercat de les Flors per a l’exercici 2020 

El Consell General del Consorci Mercat de les Flors, que es va celebrar el passat 30 d’octubre, va aprovar el Pressupost del Mercat de les Flors per a l’exercici 2020, que s’exposa a continuació a efectes de donar compliment al tràmit d’informació publica previst a l’acord d’aprovació del Consell

El pressupost