• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Acord amb la CCMA per a la promoció i difusió de les activitats del Mercat de les Flors

El Consorci Mercat de les Flors i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han firmat un acord de col·laboració per tal que des de la CCMA es promocionin i difonguin les activitats organitzades pel Mercat de les Flors, així com als artistes que les fan possible

Segons aquest acord, que té una durada de dos anys, els mitjans de la CCMA, a través dels diferents programes i espais, faran un ampli seguiment de les activitats organitzades pel Mercat de les Flors. D’altra banda, el Mercat de les Flors se sumarà al projecte Amics d’iCat. A més, totes dues institucions avaluaran l’organització conjunta d’accions especials de participació adreçades a l’audiència.

El Consorci Mercat de les Flors és una institució participada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que té, entre els seus objectius, ser un centre de referència de la dansa a Catalunya i a la resta de l’Estat, així com situar-se en l’escena internacional en els àmbits de la investigació, la producció, la creació i la difusió de la dansa, les arts de moviment i les arts similars.

El Mercat de les Flors és un espai de motor i de confluència de propostes per al foment de les arts de moviment, així com de suport a les companyies de dansa i altres arts similars. Per aconseguir-ho, treballa en xarxa amb diversos agents i altres equipaments nacionals, estatals i internacionals, tant públics com privats, en l’àmbit de la cultura i el pensament contemporanis.

Aquest acord s’emmarca en la missió de promoció i difusió de la cultura que té la CCMA i en el seu compromís per garantir la cobertura dels grans esdeveniments culturals i dels festivals més rellevants del país, a través de la col·laboració amb les institucions que treballen per fomentar la cultura, l’educació, la creació i la innovació.