Transparency

Última actualització 14/02/2023

Informació institucional i organitzativa

ÒRGANS DE GOVERN

ORGANITZACIÓ I FUNCIONS

ALTS CÀRRECS

PERSONAL

Acció de govern

PLANS I PROGRAMES

Pla estratègic d’actuació 2021-2025
Pla d’actuació 2018/2021 + Indicadors
Indicadors 2012/2016
Indicadors 2017/2021

Gestió econòmica i administrativa

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

SUBVENCIONS, TRANSFERÈNCIES I ENCOMANES DE GESTIÓ

  • Relació de subvencions, transferències i encomanes de gestió (2017, 20182019, 2020)

CONVENIS

PATRIMONI

Relació amb la ciutadania

CANALS D’ATENCIÓ CIUTADANA

Avaluació de la transparència

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

We use our own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. We consider that by continuing to use this site, you are agreeing to the use of cookies. You can change the settings and obtain further information here.

x