• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

The movement video capsules linked to the Body and Movement Project

The choreographers who accompany the Body and Movement Project 0-3 create movement video capsules to motivate, inspire and play with the educational community of the 1st cycle of Early Childhood Education: educators, children and families.

  • #1 L'ILLA DELS ENCISOS Un espai de calma

  • #2 NA PAUETA I EN PAUET Un conte que ens fa ballar

  • #3 BUFAGLOBUS La respiració com a motor

  • #4 LES CROQUETES TRAPELLES L'espai i els seus objectes transformen l'estat i el moviment

  • #5 TINC GANA Inspirat en el desenvolupament natural de l'infant

  • #6 CORREEEEEEEEEE I PARA! Desplaçar-se lliurement

  • #7 QUANTES CARES FAS Petits grans moviments