• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Mercat Magazine

Revista que dóna veu a les opinions de coreògrafs i professionals del sector a nivell internacional

Edicions en català i castellà

Exemplar gratuït disponible al vestíbul del Mercat de les Flors