• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Sala SG

SALA SEBASTIÀ GASCH

Ubicada al primer pis del Mercat de les Flors, la sala Sebastià Gasch, amb capacitat per 80 persones, acull principalment concerts de petit format o petites representacions. Sebastià Gasch (Barcelona, 1897-1980) va ser crític d’art i un lúcid cronista de les arts de l’espectacle. La seva ploma va ajudar a posar de relleu expressions escèniques com el circ, l’il·lusionisme, el music-hall i les titelles, desterrades per l’alta cultura. Company d’estudis de Joan Miró i amic epistolar de Federico García Lorca, Gasch va ser l’impulsor del Manifest Groc, escrit que s’oposava a la cultura noucentista i que també van firmar Salvador Dalí i Lluís Montanyà. La seva ploma es va prodigar en nombroses publicacions, entre elles, la revista Destino.

Located on the first floor of the Mercat de les Flors, the Sebastià Gasch room, with a capacity of 80 people, mainly hosts small-format concerts or small performances. Sebastià Gasch (Barcelona, ​​1897-1980) was an art critic and a lucid chronicler of the performing arts. His pen helped highlight scenic expressions such as the circus, illusionism, music hall and puppets, banished by high culture. A fellow student of Joan Miró and an epistolary friend of Federico García Lorca, Gasch was the promoter of the Manifest Groc, a document that opposed the noucentist culture and which was also signed by Salvador Dalí and Lluís Montanyà. His pen was lavished on numerous publications, among them Destino magazine.