• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Dancing Museums

Dancing Museums és un projecte europeu d’investigació d’acció dissenyat per fomentar i mantenir col·laboracions a llarg termini entre organitzacions de dansa, museus, universitats i comunitats locals per tal de desenvolupar programes artístics i culturals inspiradors i duradors en què les persones d’aquestes comunitats vulguin involucrar-se.

El Mercat de les Flors és una de les estructures que ha participat en la segona edició del Dancing Museums, proposant a la Fundació Miró i a l’artista Quim Bigas la participació i complicitat en aquest projecte.

Bigas ha estat treballant en aquest projecte en el període 2019-2021 dins d’un procés de residències i recerca a la Fundació Joan Miró.

The Democracy of Beings – Dancing Museums #2 al Mercat de les Flors amb l’artista Quim Bigas:
Altres organitzacions que participen en el projecte en l’àmbit de la dansa: