• Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

Oferta de treball – REGIDOR ESCENARI

Descripció de l’oferta: Tècnic Auxiliar

Denominació del lloc: Regidor Escenari

Tipologia: Tècnic Auxiliar

Tipus de contracte: Interinatge fins a cobertura definitiva de la vacant

Tipus de jornada: Completa. 37,5 hores setmanals

Data de publicació de l’oferta: 6 d’abril de 2021

Data límit de presentació d’instàncies: 20 d’abril de 2021, a les 14:00 hores

Data d’incorporació: Primera quinzena de maig de 2021 o a la finalització del procés de selecció

Contacte: rrhh@mercatflors.cat

Documents:

Bases de l’oferta

Formulari

Relació admesos i exclosos PROVISIONAL

Relació admesos i exclosos DEFINITIVA

Informe valoració de mèrits

Informe entrevista i propuesta resolución