Ofertes de treball i altres convocatòries

Reforç Maquinista per Residències Tècniques i espectacles

Formulari d'inscripció

* Camps obligatoris

1. Les vostres dades


2. Documentació

Pugeu des del vostre ordinador la següent documentació (tots els documents han de ser en format word o pdf i un pes maxim de 20 MB):


3. Puc acreditar quan em sigui requerit


4. Idiomes


5. DeclaroAnnex

A fi i efecte de facilitar la puntuació de mèrits de cada un dels candidats admesos al procés de selecció, es sol·licita d'ordenació d'experiències professionals que cada candidat pot acreditar en relació als conceptes avaluables següents:

1) Detall dels mèrits rellevants relatius a l'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1.a) Per experiència en treballs de REGIDORIA D'ESPECTACLES. Fins a un màxim de 4 punts a raó de 0,25 punts per cada tres mesos treballats acreditats. Omplir tantes caselles com tasques es puguin acreditar

1.b) Per experiència en ALTRES ÀREES TÈCNIQUES (luminotècnia, maquinària, so, sastreria, etc.). Es comptarà un màxim d'1 punt a raó de 0,25 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.c) Per experiència en COORDINACIÓ TÈCNICA. Es comptarà un màxim d'1 punt a raó de 0,25 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.d) Per experiència en treballs de MAQUINÀRIA per EQUIPAMENTS GRANS o mitjans. Es comptarà un màxim de 0,5 punts a raó de 0,25 punts cada 3 mesos de treball acreditat

1.e) Per experiència en DISSENYS ARTÍSTICS. Es comptarà un màxim de 0,5 punts a raó de 0,20 punts cada projecte realitzat en equipaments grans o mitjans, i 0,10 punts per altres equipaments

2) Declaració de realització SIMULTÀNIA DE TOTES les especialitats tècniques anteriors. Fins a un màxim de 2 punts. Es comptarà 1 punt per cada 6 mesos de treball acreditat

2.a)

3) FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA relacionada amb el lloc de treball.

3.a) Formació complementària al PRL bàsic de prevenció de riscos

3.b) Resta de formacions vinculades al lloc de treball


Sol·licito

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personals que fa el Consorci Mercat de les Flors a la nostra web