Ofertes de treball i altres convocatòries

Cap Tècnic (promoció interna)

Formulari d'inscripció

* Camps obligatoris

1. Les vostres dades


2. Valoració de mèrits - Experiència professional

Fins a 45 punts. Pugeu des del vostre ordinador la següent documentació (tots els documents han de ser en format word o pdf i un pes maxim de 20 MB):


3. Formació acadèmica - Formació reglada

La formació s'acreditarà mitjançant les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d'hores del curs, el programa formatiu i l'assistència i aprofitament, si escau. Fins a 2 punts


4. Formació contínua

Vinculada al contingut funcional del lloc de treball objecte de la convocatòria . Fins a 3 punts


5. DeclaroSol·licito

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personals que fa el Consorci Mercat de les Flors a la nostra web