Ofertes de treball i altres convocatòries

FORMULARI CONCURS DIRECCIÓ ARTÍSTICA “TOT DANSA 2023”

Formulari d'inscripció

* Camps obligatoris

1. Dades de les persones que configuren l'EQUIP ARTÍSTIC


2. Dades del sol·licitant sigui Persona Física / PERSONA JURÍDICA

L’adreça de correu electrònic indicada serà l’únic mitjà vàlid de comunicació en referència a aquest procés de selecció

En el cas que la candidatura sigui presentada per una PERSONA FÍSICA, el contracte es farà a nom de la persona que consta com a SOL·LICITANT .

En el cas que la candidatura sigui presentada per una PERSONA JURÍDICA, cal indicar:


3. El Projecte


4. Declaració responsable

La persona que firma declara


5. Documentació que s'adjunta

Pugeu des del vostre ordinador la següent documentació en format PDF:


6.

Sol·licito

Pot ampliar informació en relació al tractament de dades personals que fa el Consorci Mercat de les Flors a la nostra web