Oferta de treball – Coordinador/a de Projectes Educatius

Descripció de l’oferta: Coordinador/a de Projectes Educatius

Data d’incorporació: 16 setembre 2019 (o a la finalització del procés en cas que sigui una data posterior)

Data de publicació de l’oferta: 27 de juny de 2019

Data límit de presentació d’instàncies: 8 de juliol de 2019

Tipologia: C1 – Tècnic auxiliar

Tipus de contracte: Obra i servei

Contacte: rrhh@mercatflors.cat

Documents:

Bases de l’oferta

Instància

Relació provisional d’admesos i exclosos

Relació definitiva d’admesos i exclosos

Informe valoració de mèrits

Nota calendari procés de selecció

ACTA ENTREVISTES I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

We use our own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. We consider that by continuing to use this site, you are agreeing to the use of cookies. You can change the settings and obtain further information here.

x