Hauert sobre Hauert

Hauert sobre Hauert

Edició de textos a cura de Roberto Fratini a partir de textos de Thomas Hauert i Denis Laurent, i entrevistes per Katja Werner (a BalletTanz, desembre 2009) i Rosita Boisseau (a Le Monde, 5 juny 2012)